Zebrania wiejskie w Gminie Złotoryja

W sołectwach i osiedlu Gminy Złotoryja odbędą się coroczne zebrania wiejskie.

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w jednostce pomocniczej gminy jaką jest sołectwo (art. 36 ust. 1 u.s.g.). Z kolei organem wykonawczym jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

Miejscowość Data Godzina
Wyskok 29.01.2018 15:30
Pyskowice 29.01.2018 17:00
Lubiatów 30.01.2018 16:00
Podolany 31.01.2018 15:30
Gierałtowiec 31.01.2018 17:00
Nowa Wieś Złotoryjska 01.02.2018 15:30
Brennik 01.02.2018 17:00
Leszczyna 05.02.2018 16:00
Prusice 05.02.2018 17:30
Rzymówka 06.02.2018 16:00
Wysocko 06.02.2018 17:30
Kopacz 07.02.2018 16:30
Kozów 08.02.2018 16:30
Jerzmanice-Zdrój 09.02.2018 16:30
Wilków 12.02.2018 15:30
Sępów 12.02.2018 17:00
Ernestynów 13.02.2018 16:30
Łaźniki 15.02.2018 15:30
Rokitnica 15.02.2018 17:00
Wilków-Osiedle 16.02.2018 17:00

Wszystkie zebrania będą mieć miejsce w miejscowych świetlicach wiejskich.

Komentarze

komentarze