Poszukiwany nowy kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.

Od kandydatów na stanowisko oczekuje się: – wykształcenia wyższego technicznego o profilu drogowym, preferowane: budowa dróg i mostów lub inżynieria ruchu, minimum 5-letniego stażu pracy, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, prawa jazdy kategorii B, znajomości ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu prawa administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty można składać do dnia 18 kwietnia 2019 r. Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu.

Dotychczasowym Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi był pan Henryk Krupa.

Komentarze

komentarze