Miasto szuka wykonawcy hali modułowej

Jeszcze tylko kilka dni mają wykonawcy na złożenie oferty na budowę hali modułowej na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Złotoryi. Termin składania ofert upływa 9 marca o godzinie 10:00.

Hala jest jedną z najważniejszych inwestycji miejskich w budżecie na 2020 roku. Jej szacowany koszt to ok. 6,5 mln złotych netto. Budynek, który zostanie wynajęty przedsiębiorcom ma być posadowiony na 0,5833 arowej działce nieopodal złotoryjskiej podstrefy LSSE. Jego wymiary to: 73,16 m długości, 30,63 m szerokości i 8,02 m wysokości, z czego 6,58 m ma mieć wysokość hali. Przewidziano jedną kondygnację hali produkcyjnej i 2 kondygnacje budynku socjalno-biurowego. Powierzchnia użytkowa hali to 2352,29 m2. W ramach inwestycji mają zostać wybudowane także drogi i place manewrowe o powierzchni 1837,55 m2 wraz ze zjazdami z dróg publicznych oraz instalacje doprowadzające media. Inwestycja ma zostać wykonana do 16 listopada 2020 roku.

Planowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu nowej hali przemysłowej przy ul. Strefowej w m. Złotoryja. W nowo wybudowanym obiekcie będą mogły prowadzić działalność gospodarczą (produkcyjną) niewielkie przedsiębiorstwa z regionu. Zakłada się, że w obiekcie
działać będą jednocześnie co najmniej trzy podmioty gospodarcze (o nieznanym w obecnym momencie profilu działalności). Na w/w przedsięwzięcie składać się będą następujące obiekty: a) budynek zakładu: hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym, b) tereny utwardzone,
c) niezbędna infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane, d) tereny zielone
– czytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt uzyskał 4,7 mln złotych dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Komentarze

komentarze