Komplikacje przy planie zagospodarowania przestrzennego

Opóźni się przygotowanie i uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jedną z przyczyn była zmiana przepisów.

O sprawę tego kluczowego aktu prawa miejscowego zapytał jeden z mieszkańców – pan Piotr. – Z wybraną w tym roku w przetargu firmą, która miała opracować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaliśmy umowę, między innymi z uwagi na zmianę w trakcie roku przepisów dotyczących uchwalania MPZP. Większość materiałów opracowanych do tej pory została nam przekazana. – odpowiedział burmistrz na oficjalniej stronie miasta.

Gmina Miejska Złotoryja wciąż funkcjonuje na starym planie zagospodarowania, który został uchwalony w 2004 roku. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone prawie 10 lat temu. Od tego czasu do magistratu trafiło ponad 150 wniosków dotyczących dalszych zmian w planie.

Na przełomie stycznia i lutego magistrat chciałby wybrać wykonawcę opracowania zmiany MPZP dla terenu LSSE oraz obszarów ul. Jerzmanickiej i Monte Cassino. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ma zostać podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi. Urząd zakłada, że prace nad MPZP tego obszaru zakończą się w grudniu 2017 r.

W styczniu planowane jest podpisanie umowy na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dokument ma zostać ukończony do stycznia 2018 r. Polskie prawo kategorycznie zakazuje przystąpienia do opracowania MPZP bez wcześniejszego uchwalenia Studium. Do marca 2018 r. ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę MPZP, a prace powinny zostać ukończone na początku 2019 roku.

 

Komentarze

komentarze