Ruina koło sanepidu na sprzedaż!

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosi przetarg na sprzedaż pustostanu przy ul. Staszica 24.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Złotoryi przy ul. St. Staszica 24 (dz. 170/1, 170/3, 170/4 o łącznej pow. 0,0679 ha) stanowiąca całość gospodarczą została wyceniona na kwotę 199 700 zł brutto. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w odległości ok 500m od Rynku. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się budynek Stacji Epidemiologicznej, dworzec autobusowy, kościół Św. Jadwigi oraz przedszkole. W skład w/w nieruchomości wchodzą:

  • działka 170/1 o kształcie nieregularnym zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 119,90m2 składającym się z trzech lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Numer KW: LE1Z/00013471/3, 0,0557 ha, 163 500 zł brutto,
  • działka 170/3 o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,60m2. Garaż posiada sieć elektryczną. Numer KW: LE1Z/00016408/2, 0,0055 ha, 18 000 zł brutto,
  • działka 170/4 o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,80m2. Garaż posiada sieć elektryczną. Numer KW: LE1Z/00015961/9, 0,0067 ha, 18 200 zł brutto.

Sprzedaż działek nr 170/1, 170/3 i 170/4 w obr. 6, zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zm.).

Działki 170/1, 170/3 i 170/4 znajdują się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Budynek przy ul. St. Staszica 24 – znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

(Fot. openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze