LIDL kupił sąsiedni dom

Za 150,5 tys. zł LIDL Spółka z o. o. nabyła nieruchomość gruntową zabudowaną leżącą przy granicy z marketem.

27 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Złotoryi odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Krzywoustego 12.

Łączna powierzchnia zabudowań wynosi 0,0502 ha. Składają się na nią:

  • działka niezabudowana nr 81 o pow. 0,0195 ha,
  • działka nr 80/2 o pow. 0,0307 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym, będącym zabytkiem w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Do przetargu został dopuszczony tylko ten jeden kupujący.

Komentarze

komentarze