Listy kandydatów do Rady Powiatu

Ostatnie nowelizacje kodeksu wprowadziły istotne zmiany w budowania list wyborczych w wyborach do Rady Powiatu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 457 § 1 Kodeksu Wyborczego . „Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 3 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.”. Wcześniej można było zgłaszać dwukrotność liczby przypadających mandatów, np. w okręgu obejmującym miasto Złotoryja lista mogłaby liczyć 12 osób, teraz będzie mogła liczyć maksymalnie 8 osób.

Nowością za to nie są parytety płciowe na listach wyborczych, które funkcjonowały już w poprzednich wyborach. Jednak mają one wpływ na zmienioną maksymalną liczbę kandydatów na liście. Każda płeć musi być na liście kandydatów reprezentowana przez co najmniej 35% liczby zgłoszonych kandydatów (art. 450 k.w. w zw. z art. 425 § 3 k.w.). W przypadku zgłoszenia listy zawierającej 3 kandydatów (art. 457 k.w.) musi być choć jeden przedstawiciel każdej z płci.

Po zmianach każdy komitet, który będzie chciał wystawić pełną listę kandydatów w okręgu gminy Złotoryja będzie musiał wystawić 3 mężczyzn i 3 kobiety. Innej kombinacji nie ma!

Okręg Gminy Liczba mandatów Min/max liczba kandydatów Liczba kandydatów każdej płci
przy pełnej liście
I Miasto Złotoryja 6 od 3 do 8
(wcześniej:
od 3 do 12)
od 3 do 5
II Gmina Złotoryja 3 od 3 do 5
(wcześniej:
od 3 do 6)
2 lub 3
III Gmina Świerzawa
Miasto Wojcieszów
4 od 3 do 6
(wcześniej:
od 3 do 8)
po 3
IV Gmina Pielgrzymka
Gmina Zagrodno
4 od 3 do 6
(wcześniej od 3 do 8)
po 3

Tak jak w poprzednich wyborach każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców (art. 457 § 3 k.w.).

Tym razem zgodnie ze znowelizowanym art. 472 § 2 Kodeksu wyborczego na liście do rady powiatu, jak i sejmiku województwa nie będą się mogli kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Będą oni mogli kandydować wyłącznie na radnych w gminie, w której kandydują.

Warto zaznaczyć, że w poprzednich wyborach w okręgu I każdy kandydat na burmistrz kandydował także do rady powiatu. Tylko jeden z kandydatów nie uzyskał mandatu (Rafał Miara). Z kolei w przypadku burmistrza Złotoryi mandat przypadł kolejnemu na liście Pawłowi Macudze (uzyskał raptem 2 głosy mniej).

Komentarze

komentarze