Miasto ogłosiło przetarg na I etap budowy ścieżek rowerowych

We wtorek Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg na zadanie pn: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych” – I ETAP.

W tym etapie wybudowane zostaną następujące odcinki:

a) odcinek A: ul. Przemysłowa – ul. Strefowa (ok. 1,05 km) – dz. nr 91/4; 92/18 obręb 7
b) odcinek B: fragment ul. B. Krzywoustego (ok. 0,60 km) [od skrzyżowania z ul. Strefową w kierunku centrum miasta] – dz. nr 1/3; 1/2 obręb 7
c) odcinek C: ul. Lubelska (ok. 0,54 km) [pomiędzy ul. B. Krzywoustego, a ul. Hożą] – dz. nr 457; 526/58; 346/4; 526/46; 346/1 obręb 8
d) odcinek D: fragment ul. Hożej (ok. 0,84 km) [pomiędzy ul. Lubelską, a ul. Wojska Polskiego] – dz. nr 50/3; 50/2; 50/1 obręb 8
e) odcinek E: fragment ul. Wojska Polskiego (ok. 0,51 km) [pomiędzy pl. Władysława Reymonta, a ul. Nad Zalewem] – dz. nr 1/6; 1/15; 56/2 obręb 8
f) odcinek F: ul. Nad Zalewem (ok. 0,35 km) – dz. nr 158/200 obręb 2e) odcinek E: fragment ul. Wojska Polskiego (ok. 0,51 km) [pomiędzy pl. Władysława Reymonta, a ul. Nad Zalewem] – dz. e) odcinek E: fragment ul. Wojska Polskiego (ok. 0,51 km) [pomiędzy pl. Władysława Reymonta, a ul. Nad Zalewem] – dz. nr 1/6; 1/15; 56/2 obręb 8nr 1/6; 1/15; 56/2 obręb 8
h) odcinek H: ul. Sportowa (ok. 0,98 km) – dz. nr 4; 5/1; 5/2; 5/3 obręb 2
i) odcinek I: fragment ul. Kolejowej (ok. 0,19 km) [pomiędzy ul. Sportową, a ul. Garbarską] – dz. nr 15 obręb 3
j) odcinek J: ul. Garbarska (ok. 0,50 km) – dz. nr 16/9; 17/2; 19/2; 20/3; 16/10 obręb 4
k) odcinek K: ul. Stroma – tereny zielone – ul. Cmentarna (ok. 1,05 km) [pomiędzy ul. Garbarską, a ul. Chojnowską] – dz. nr 30/3;141/27; 141/22; 141/32; 30/4; 31; 55; 59; 60; 72/1 obręb 4
l) odcinek L: ul. Chojnowska – ul. Legnicka (ok. 0,26 km) [pomiędzy ul. Cmentarną, a ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego] – dz. nr 52/2 obręb 4; dz. nr 1/1 obręb 6
m) odcinek M: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ok. 0,76 km) – dz. nr 94; 106; 108 obręb 4
n) odcinek N: ul. Krótka (ok. 0,10 km) – dz. nr 108; obręb 3
o) odcinek O: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Rynek – ul. Basztowa (ok. 0,77 km) [pomiędzy ul. Krótką, a pl. Władysława Reymonta] – dz. nr 104/1; 110; 111; 52; 51/11; 51/5 obręb 3

Zainteresowani wykonawcy będą mogli składać oferty do 20 czerwca do godziny 11:00. Kryteriami wyboru ofert są: cena – 60%, okres terminu gwarancji – 20%, czas reakcji na usunięcie usterek – 20%.

Na wykonanie zamówienia wykonawca będzie miał czas do 10 maja 2019 r., z tym, że przebudowa ulicy Krótkiej ma się zakończyć do 12 października 2018 r. a odcinek C (ul. Lubelska) zostanie wykonany na końcu.

W wyniku prac powstanie pętla rowerowa o długości 8,5 km – odcinkami od A do O, bez G wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci wiat, tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego – niezbędne do bezpiecznego użytkowania drogi rowerowej. W późniejszym etapie planowane jest zejście nad zalew, tj. odcinek G.

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2 290 193,56 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

Początek i koniec pętli ścieżki rowerowej ma się mieścić przy podstrefie LSSE w Złotoryi.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZOBACZ ŚCIEŻKI ROWEROWE NA DOLNYM ŚLĄSKU NA FORUM SKYSCRAPERCITY

Zobacz również:

Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

Komentarze

komentarze