„Obwodnica” dostanie 85% dofinansowania z RPO 2014-2020

We wtorek Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził (uchwałą) wybór w trybie pozakonkursowym projektu, który zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania „Drogowa dostępność transportowa” – konkursy horyzontalne.

Projekt o nazwie „Budowa obejścia m. Złotoryi – etapami” został wybrany do dofinansowania. Potocznie inwestycja nazywana jest „obwodnicą Złotoryi”.

Wnioskodawcą jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Szacowana wartość projektu wynosi 64 964 796,00 zł. Zarządca dróg wojewódzkich wystąpił o dofinansowanie w wysokości 85% – w kwocie 55 220 076,60 zł. Projekt spełnił kryteria obligatoryjne i uzyskał wymaganą liczbę punktów. Wyceniono go na 26 pkt.

Przetarg na budowę pierwszego etapu obejścia Miasta Złotoryja ogłoszono już 17 lutego 2017 r. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia o godzinie 10:00 (pierwotną datą był 3 kwietnia). Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później.

W tym etapie nowa droga wojewódzka ma połączyć drogę wojewódzką nr 363 z drogą powiatową nr 2610D. Prace mają potrwać 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podmiot, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym będzie musiał udzielić minimum 3-letniej gwarancji.

Warto dodać, że w czwartek DSDiK ogłosiło przetarg na remont ulicy Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 (planowany termin zakończenia: 30.06.2017). Obecnie zarządca dróg wojewódzkich prowadzi także prace na moście na Kaczawie (termin zakończenia: 31.05.2017) oraz na kilometrowym odcinku ulicy Wojska Polskiego (termin zakończenia: 31.05.2017). Wkrótce mają się rozpocząć także inwestycje związane z przebudową obiektów mostowych w Nowym Kościele oraz Starej Kraśnicy.

Zobacz również:

DSDiK ogłasza przetarg na remont Sienkiewicza

Będzie przebudowa skrzyżowania Sienkiewicza z Krzywoustego?

Zarządca dróg wojewódzkich nasadzi w Złotoryi pół setki młodych drzew

DSDiK ogłasza przetarg na przebudowę mostu w Starej Kraśnicy

Przetarg na budowę obwodnicy ogłoszony!

Jutro podpiszą umowę na remont mostu w Nowym Kościele

W maju koniec prac na złotoryjskich odcinkach dróg wojewódzkich

Ogłoszono przetarg na przebudowę mostu w Nowym Kościele

Komentarze

komentarze