Ostateczna lista rankingowa rządowego programu rozwoju dróg lokalnych

Wojewoda Dolnośląski opublikował ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jest to lista zaakceptowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Na liście znalazły się inwestycje drogowe proponowane przez Gminę Miejską Złotoryja (17. pozycja), Gminę Złotoryja (20. pozycja) oraz Gminę Świerzawa (21. pozycja).

Miasto Złotoryja wystąpiło o współfinansowanie zadania „Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi”. Inwestycja została ujęta w budżecie miejskim na rok 2017. Jej kosztorys opiewa na kwotę 360 tysięcy złotych.

Gmina Złotoryja za 431 tys. zł chce zrealizować budowę drogi na działce 425/1 w miejscowości Rokitnica. Z kolei Świerzawa zamierza wyremontować drogę gminną nr 110284D – pl. Wolności, 110275D – pl. Bolesława Piasta oraz 110280D – ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami. Zadanie ma kosztować 650 tys. zł.

Wszystkie gminy z naszego powiatu starają się o pokrycie przez resort połowy szacunkowych kosztów.

Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania Wojewoda przedstawi do końca 2016 roku. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm uchwałą budżetową na 2017 rok do województwa dolnośląskiego na realizację programu ma trafić 46,9 mln złotych. Gminy starają się o dofinansowanie na łączną kwotę 32,3 mln złotych, a powiaty o 28,1 mln złotych.

Komentarze

komentarze