Nie ma przeszkód aby powiat złotoryjski partycypował w kosztach inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego

Powiat Złotoryjski stworzył w 2017 roku Program Postępowania Naprawczego na lata 2017-2019. Ten ważny dokument finansowy nie został jednak pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Negatywna opinia do programu, brak opracowania dokumentu na wezwanie oraz jego realizacja skutkują pewnymi ograniczeniami w wydatkowaniu środków.

Zgodnie z art. 240a ust. 10 w zw. z ust. 5 powiat w takiej sytuacji:

  • nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
  • nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
  • nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
  • nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
  • nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
  • ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Na sierpniowej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radny Paweł Macuga przybliżył, że do DSDiK, w programie budowy chodników przy drogach wojewódzkich, wnioski mogą dokładać się powiaty i gminy. Radny zapytał czy władze powiatu byłyby skłonne być projektodawcą takiej uchwały, która pozwoliłaby partycypować w kosztach budowy chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

Starosta Ryszard Raszkiewicz zadeklarował, że jest szansa na współuczestnictwo finansowe władz powiatu w tej inwestycji:

„Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy Grunwaldzkiej: jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa nam przyjmie budżet a będą wolne środki finansowe to bardzo chętnie będziemy w tej inwestycji uczestniczyć”

Udzielenie takiej pomocy rzeczowej w sytuacji naszego powiatu (brak akceptacji programu naprawczego) nie jest sprzeczne z art. 240a ust. 10 w zw. z ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Nie ma więc przeszkód w udzieleniu pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego w celu wykonania przez nią jej zadania inwestycyjnego, które dotyczy np. budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Informacji udzieliła nam Prezes RIO we Wrocławiu, pani Lucyna Hanus:

„Wydatki jednostki samorządu terytorialnego realizującej program postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, jak również jednostki samorządu terytorialnego, która — mimo stosownego wezwania — nie przystąpiła do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego lub opracowała program, który nie uzyskał pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej, jak to miało miejsce w przypadku Powiatu Złotoryjskiego, podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 240a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”. Ograniczenia te obejmują między innymi zakaz ponoszenia nowych wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych (art. 240a ust. 5 pkt 1 u.f.p.), brak możliwości udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (art. 240a ust. 5 pkt 2 u.f.p.) oraz obowiązek ograniczenia realizacji zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych (art. 240a ust. 5 pkt 6 u.f.p.). Przy spełnieniu powyższych uwarunkowań udzielenie pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego, ukierunkowane na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej i finansowane ze środków budżetu Powiatu, jest prawnie dopuszczalne.”

Powiat nie może ponosić wydatków na promocję jednostki. Za taki wydatek nie można uznać organizacji „Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2017”. Prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych JST o charakterze obowiązkowym.

Komentarze

komentarze