Baza wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego

Jak głosi znana łacińska paremia „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi). Zarówno z tego powodu i jak z powodu zainteresowania czytelnika samorządnością, dla każdego zainteresowanego legislatywą powiatu złotoryjskiego publikujemy wykaz wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego w formie arkusza kalkulacyjnego.

Wiele wpisów zawiera już uzupełnione informacje o tym jakie uchwały konkretna uchwała zmieniała, które uchylała. Gdzieniegdzie można także odnaleźć wyniki głosowań, odniesienia do konkretnych pozycji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego.

Rejestr będzie na bieżąco uzupełniany nie tylko o nowe uchwały, ale też brakujące wpisy co do uchwał starych, np. wyniki głosowań, informacje o zmianach w uchwałach, opisy na temat uchwał itp. Przygotowanie tej bazy trochę czasu zajmuje, więc będzie ona się z czasem rozrastać.

Mamy nadzieję, że ta baza uchwał okaże się przydatna. Dane były uzupełniane na podstawie materiału otrzymanego ze Starostwa Powiatowego (skany wykazu uchwał), na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczonych tam protokołów (np. wyniki głosowań).

Dla zainteresowanych legislatywą Rady Miejskiej w Złotoryi podobna baza została utworzona w formie interaktywnej i znajduje się tu.

REJESTR UCHWAŁ

Zobacz również:

Archiwalne rejestry uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego za lata 1998-2017

Archiwalne rejestry uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi z lat 1990-2006

Komentarze

komentarze