Kiedy radni mają dyżury?

Pięciu z piętnastu złotoryjskich rajców pełni swoje dyżury.

Wyznaczone terminy spotkań można znaleźć na miejskiej stronie internetowej. Pełnią je następujący radni:

  • Ewa Miara – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotoryi – Termin: w każdą środę od godz. 12:00 do 14:00, Miejsce: pokój nr 9a, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1
  • Dobosz Dariusz (SLD) – Termin: w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 17:00 do 18:00, Miejsce: Siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Basztowa 12
  • Gagatek Marcin (SLD) – Termin: w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 17:00 do 18:00, Miejsce: Siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Basztowa 12
  • Pazera Stanisław (SLD) – Termin: w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15:00 do 16:00, Miejsce: pokój nr 10, Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” w Złotoryi, ul. Słowackiego 2
  • Wilczyński Waldemar (SLD) – Termin: w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 17:00 do 18:00, Miejsce: Siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Basztowa 12

Wszyscy radni spod szyldu złotoryjskich struktur SLD pełnią nie tylko swoje dyżury, ale są również dostępni na Facebooku.

Poza radnymi lewicy na tym portalu społecznościowym można znaleźć: Józefa Banaszka, Andrzeja Kocyłę, Agnieszkę Zawiślak oraz Władysława Grockiego.

W zeszłej kadencji prawie wszyscy radni pełnili dyżury. Niestety większość z nich odbywała się w godzinach porannych.

Obowiązkiem radnego jest utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:

„Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. „

Przepis jest jednak klauzulą generalną a sama ustawa nie obliguje radnych do pełnienia dyżurów. W ramach statutu takie zapisy byłyby niedozwolone. Sposób sprawowania mandatu jest zależny wyłącznie od radnego.

Komentarze

komentarze