Pomnik musi zniknąć, wcześniej jednak… zmieni nazwę

Do 2 września organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają czas na zmianę nazw ulic, placów, ale także budowli, obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Od 3 września wojewoda będzie miał 3 miesiące na wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nowej nazwy.

W Złotoryi nie ma ulic, które propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Jednak z jednym pomnikiem sprawa już taka prosta nie jest. Na liście IPN, na której zawarte są nazwy ulic do zmiany, widnieje ul. Ludowego Wojska Polskiego. Taka ulica u nas nie występuje, ale taką dokładnie nazwę nosi pomnik przy zbiegu ulic Solnej, alei Miłej oraz Kolejowej.

Jeżeli dotyczyłoby to pomników, na zmianę nazwy pomnika radni mieliby czas do 2 września. Trudno jednak sądzić, że do tego czasu zwołana zostanie następna sesja Rady Miejskiej, gdyż rajcy mają nieformalną przerwę wakacyjną. Wówczas nową nazwę nadałby zarządzeniem zastępczym Wojewoda Dolnośląski.

Sprawę jednak komplikuje fakt, że 22 czerwca 2017 r. posłowie przyjęli nowelizację ustawy na mocy, której należy usunąć pomniki upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny (art. 5a ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki). Samorządy dostaną na to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy (art. 3 ust. 1 nowelizacji), czyli mają czas do 21 października 2018 r. Co do zasady koszty usunięcia pomnika ponosi właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której ten pomnik się znajduje. Jednak jeżeli w tym terminie zdecyduje się na usunięcie tych obiektów, koszty usunięcia zwróci Skarb Państwa (art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej).

Czy jednak po zmianie nazwy pomnik będzie w dalszym ciągu uznawany za niezgodny z normą prawa materialnego?

Inne pomniki w Złotoryi, które są na liście do usunięcia:

  • Pomnik „Ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej”
  • Tablica pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin Władysława Spasowskiego

Koszt usunięcia tych trzech pomników wstępnie wyceniono na 200 000 zł.

Zobacz również:

Zniknie pomnik, przed którym złotoryjscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny?

Komentarze

komentarze