Ulica Wojska Polskiego prawie gotowa – ostatnie roboty w maju

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei kończy modernizację ulicy Wojska Polskiego na odcinku do ul. Hożej. W maju kierowców czekają jeszcze utrudnienia związane z robotami na krótkim fragmencie do pl. Reymonta. Po remoncie droga stanie się bezpieczniejsza, wygodniejsza i mniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Całą zmodernizowaną ulicą będzie można przejechać najpóźniej na początku czerwca.

Większa część ul. Wojska Polskiego jest w zasadzie gotowa. Na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Hożej wykonawca modernizacji położył w zeszłym tygodniu ostatnią warstwę asfaltu. Jezdnia jest równa i gładka, nie ma w niej wystających czy zapadających się studzienek, a ograniczają ją nowe krawężniki. Świeży asfalt ma być położony także na zjazdach z ul. Wojska Polskiego na drogi miejskie.

W tej chwili trwają prace na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Lubelską i ul. Słoneczną. Powinny się zakończyć jeszcze w kwietniu położeniem trzech warstw asfaltu: dwóch nośnych i ścieralnej. Na wysokości Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi dzięki wycięciu 26 starych drzew jezdnia zostanie poszerzona do 6 m.

Wyremontowana już część ul. Wojska Polskiego zostanie oddana do użytku w pierwszym tygodniu maja. W tym samym okresie powinny ruszyć prace modernizacyjne na ostatnim odcinku, pomiędzy ul. Hożą i pl. Reymonta. Roboty będą prowadzone połówkowo, tzn. na jednym pasie jezdni, zaś drugim w tym czasie będą mogły poruszać się pojazdy. To jeden z najbardziej newralgicznych odcinków w systemie komunikacyjnym Złotoryi. Jego wyłączenie z ruchu, choćby tylko częściowe, oznaczać będzie największe jak dotąd utrudnienia związane z modernizacją głównej drogi przez miasto. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje, że w stronę Jeleniej Góry samochody będą jeździć remontowanym fragmentem ul. Wojska Polskiego i odcinkiem już zmodernizowanym; natomiast w przeciwnym kierunku objazd poprowadzi ulicami Lubelską, Hożą, Słowackiego i Krzywoustego. Objazdem będą mogły się poruszać tylko pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t.

Modernizacja ul. Wojska Polskiego ma się zakończyć do 31 maja. Bilans korzyści płynących z użytkowania nowej drogi przewyższy zdecydowanie trudności, które pojawiły się podczas remontu. – Przede wszystkim Wojska Polskiego stanie się bezpieczniejsza dla kierowców, dzięki wyrównaniu nawierzchni, wycięciu w górnej części ulicy drzew stojących przy samej krawędzi asfaltu i poszerzeniu jezdni. Droga ma podbudowę z tłucznia sięgającą pół metra w głąb ziemi oraz o wiele grubszą niż dotychczas warstwę asfaltu. Dzięki temu będzie nie tylko bardziej trwała, ale zapobiegnie także przenoszeniu drgań na okoliczne budynki podczas przejazdu ciężkich pojazdów – wylicza Jacek Janiak, naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Trwałość jezdni poprawi też jej lepsze odwodnienie – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi wybudowało nowy odcinek kanalizacji deszczowej, naprawiono też połączenia starych kanałów, co zapobiegnie m.in. podmywaniu poboczy.

Modernizacja i rozkopanie ul. Wojska Polskiego umożliwiły też RPK tańszą wymianę na nowe rur w magistrali wodociągowej doprowadzającej wodę do miasta, co ma ograniczyć w przyszłości liczbę awarii.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze