Przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego doczeka się oświetlenia

W zeszłym tygodniu na przejściu dla pieszych nieopodal pizzerii na ul. Wojska Polskiego potrącona została kobieta. Internauci zwrócili uwagę na to, że miejsce jest niedoświetlone. Okazuje się, że jeszcze przed wypadkiem zostały podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.

W budżecie miejskim przewidziane są środki na oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Wojska Polskiego/Hoża

Jak się okazuje w uchwalonym w grudniu budżecie miejskim na ten rok przewidziane zostało zadanie inwestycyjne „oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”. Zaplanowano na jego realizację kwotę 30 000 zł.

W tym celu,  podczas zeszłorocznego remontu drogi wojewódzkiej, pod drogą przeprowadzono przepusty, którymi mają przejść kable. Podobnie RPK wykorzystał czas remontów na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie dróg wszystkich kategorii należy do zadań własnych gminy

Oświetlenie dróg wszystkich kategorii jest zadaniem własnym gminy na mocy art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przepisy weszły w życie 3 sierpnia 2015 r. po nowelizacji ustawy.

Zarządca drogi uważa, że montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo

Również zarządca drogi widzi w montażu oświetlenia nadzieję na widoczną  poprawę bezpieczeństwa. – Dodatkowe oświetlenie wspomnianego przejścia dla pieszych w Złotoryi, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na pewno przyczyni się to polepszenia widoczności pieszych przez kierowców oraz do poprawy bezpieczeństwa ruchu. – wskazuje Konrad Antkowiak, rzecznik prasowy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która jest zarządcą drogi wojewódzkiej.

Zarządca drogi przeanalizował sytuację na tym odcinku i zwraca uwagę na elementy poprawiające bezpieczeństwo

– Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu po przeanalizowaniu sytuacji na danym odcinku drogi informuje, że przejście dla pieszych znajduje się na prostym odcinku drogi pomiędzy łagodnymi łukami poziomymi w rejonie oddziaływania skrzyżowania z ul. Hożą. Przejście dla pieszych posiada azyl dla pieszych umożliwiający przejście w dwóch etapach, a znaki przedstawione są na tle fluorescencyjnym poprawiającym ich widoczność po zmroku. – informuje rzecznik prasowy.

Odcinek drogi posiada ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz oznakowanie informujące o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i możliwości występowania wypadków z pieszymi. – dodaje rzecznik. – Z punktu widzenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych warunkowanym obowiązującym oznakowaniem pionowym i poziomym DSDiK informuje, że oznakowanie jest kompletne i prawidłowe oraz zgodne z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 328. – informuje przedstawiciel DSDiK.

To drugie zdarzenie z udziałem pieszego, w ciągu ostatnich 3 lat, na tym przejściu dla pieszych

Rzecznik prasowy DSDiK przytoczył również statystykę. Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w latach 2015 –2017 zanotowano jedno zdarzenie z udziałem pieszych na przedmiotowym przejściu dla pieszych.

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych można dostać od wojewody

Od zeszłego roku Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu realizuje program „Razem bezpieczniej”. W ramach tego programu jednym z programów, na który można aplikować, jest „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

W 2017 roku dofinansowano modernizacje 3 przejść dla pieszych (wszystkie złożone wnioski) w województwie dolnośląskim: w Dzierżoniowie, w Ząbkowicach Śląskich oraz w Głogowie. Na jeden projekt można było uzyskać do 100 tys. złotych dofinansowania. Konkurs w zeszłym roku ogłoszono w styczniu. W tym roku program „Razem bezpieczniej” ma być kontynuowany przez MSWiA we współdziałaniu z wojewodami.

(Fot. zlotoryja.pl)

 

Komentarze

komentarze