Trwają prace nad koncepcją nowego złotoryjskiego muzeum

Urząd Miejski w Złotoryi zamierza zaadaptować stary budynek przy pl. Sprzymierzeńców na muzeum, które będzie stanowić centrum wiedzy o naszym mieście. Wstępną koncepcję obiektu urzędnicy poddali pod konsultacje z mieszkańcami. Projekt ma być sfinansowany z funduszy zewnętrznych dzięki partnerskiej współpracy z czeskim Mimoniem.

Miasto jest właścicielem zabytkowego budynku przy pl. Sprzymierzeńców 9. W przeszłości był tu zajazd prowadzona przez rodzinę Feige, jeden z bardziej zasłużonych rodów złotoryjskich w historii, a jeszcze wcześniej folwark należący do rektora szkoły w Złotoryi (stąd zwyczajowa nazwa: „dom rektora”). Obiekt ma wmurowaną tablicę z 1612 r. świadczącą o założeniu folwarku, a portal datowany jest na 1731 r. Trzykondygnacyjna kamienica ma ciekawą formę architektoniczną, ale od lat popada w ruinę. Złotoryjski ratusz chce zagospodarować budynek i urządzić w nim muzeum miejskie z prawdziwego zdarzenia, prezentujące to, co w dziejach Złotoryi było najważniejsze. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora UM przygotowuje wspólny projekt z partnerskim miastem Mimoń, dzięki któremu Złotoryja ma pozyskać środki unijne na odrestaurowanie budynku, utrzymanie jego historycznego charakteru i przeznaczenie go na cele turystyczne.

Urząd Miejski w Złotoryi zamierza zaadaptować stary budynek przy pl. Sprzymierzeńców na muzeum, które będzie stanowić centrum wiedzy o naszym mieście. Wstępną koncepcję obiektu urzędnicy poddali pod konsultacje z mieszkańcami. Projekt ma być sfinansowany z funduszy zewnętrznych dzięki partnerskiej współpracy z czeskim Mimoniem.

Urząd Miejski w Złotoryi zamierza zaadaptować stary budynek przy pl. Sprzymierzeńców na muzeum, które będzie stanowić centrum wiedzy o naszym mieście. Wstępną koncepcję obiektu urzędnicy poddali pod konsultacje z mieszkańcami. Projekt ma być sfinansowany z funduszy zewnętrznych dzięki partnerskiej współpracy z czeskim Mimoniem.

Ratusz opracowuje obecnie koncepcję zagospodarowania budynku, wsłuchując się w pomysły i opinie mieszkańców. W grudniu ubiegłego roku UM urządził minisondę na profilu facebookowym na temat tego, jak ma wyglądać przyszłe złotoryjskie muzeum. Odbyło się też spotkanie z udziałem zainteresowanych mieszkańców, którzy zastanawiali się przede wszystkim nad tematyką obiektu: czy ma opowiadać o całej historii miasta i regionu, czy też skupić się tylko na wydobywaniu złota. – Ciekawa ekspozycja o złocie przyciągnie do Złotoryi turystów, tak jak wulkany przyciągają ich do Dobkowa. Ludzie przyjeżdżają do nas i pytają o złoto, którego w Zagrodzie brakuje. Złoto jest po prostu najlepsze pod względem marketingowym, wyróżnia Złotoryję w regionie – tłumaczyła Julia Jankowska z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Pozostali uczestnicy spotkania zwracali jednak uwagę, że przyszłe muzeum nie powinno skupiać się tylko na jednym elemencie, ale ze względu na wyjątkową historię miasta zebrać kilka wątków charakterystycznych dla Złotoryi pod jednym dachem. – Miasto potrzebuje muzeum regionalnego, placówki edukacyjnej, skierowanej nie tylko do turystów, ale przede wszystkim do mieszkańców miasta, dla których byłoby miejscem prowadzenia lekcji historii. Ten obiekt powinien ukazywać historię regionu, historię tutejszych ludzi, tym bardziej, że budynek wyraźnie związany jest z dziejami miasta i zasłużonym złotoryjskim rodem – podkreślała Sylwia Dudek-Kokot, przewodnik z Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi. – To muzeum powinno zapewnić zwiedzającemu rodzaj wycieczki przez miasto, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, podróż w czasie przez poszczególne etapy historii – mówił Andrzej Wojciechowski, autor „Opowieści złotoryjskiej”.

Dyskutowano również nad rodzajem ekspozycji, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy muzeum ma mieć formułę klasyczną, z eksponatami zamkniętymi w gablotach, czy też powinna być to wystawa interaktywna. Ostatecznie wszyscy doszli do wniosku, że historia miasta, wydobycia złota czy ostatecznie wybrany temat powinien być pokazany w możliwie nowoczesny sposób – tak, aby uczył i zapadał w pamięć.

Urząd Miejski w Złotoryi zamierza zaadaptować stary budynek przy pl. Sprzymierzeńców na muzeum, które będzie stanowić centrum wiedzy o naszym mieście. Wstępną koncepcję obiektu urzędnicy poddali pod konsultacje z mieszkańcami. Projekt ma być sfinansowany z funduszy zewnętrznych dzięki partnerskiej współpracy z czeskim Mimoniem.

Koncepcja muzeum powinna się wyklarować w pierwszym kwartale tego roku. W budżecie na rok 2017 zaplanowano 50 tys. zł na opracowanie projektu. Wspólny polsko-czeski wniosek o dofinansowanie ma być złożony do program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Źródło: zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze