Od jutra dodatkowa rekrutacja do miejskich przedszkoli i zerówek

W placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Złotoryję są jeszcze wolne miejsca dla przedszkolaków. Czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka jest tylko do środy.

W poniedziałek 5 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Złotoryję. Obejmie ona dzieci, które nie zostały przyjęte do ww. wymienionych placówek w przeprowadzonym już postępowaniu rekrutacyjnym oraz te, które dotąd nie brały udziału w rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające przeprowadzone zostanie do Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Górniczej, do oddziału tej placówki znajdującego się w żłobku miejskim na ul. Letniej oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Miejskich przy ul. Wilczej.

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do placówki powinni złożyć najpóźniej do środy 7 czerwca w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek o przyjęcie. Formularz wniosku dostępny jest w każdej placówce oświatowej, można go też pobrać ze stron internetowych przedszkoli i szkół.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze