Urząd informuje o nowych mieszkaniach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Kamiennej Góry wybuduje przy udziale miasta Złotoryi nowy budynek mieszkalny na terenie złotoryjskiej starówki. Trwają prace projektowe. Władze miejskie zgłosiły też w Ministerstwie Rozwoju akces do rządowego programu Mieszkanie Plus.

Czterokondygnacyjna kamienica wypełni lukę w zabudowie miejskiej przy ul. Klasztornej, która mieści się w obrębie starego miasta. Stanie pomiędzy budynkami nr 8 i 12. Inwestycja jest w tej chwili na etapie projektowym, trwają uzgodnienia pomiędzy Urzędem Miejskim w Złotoryi i TBS-em. Wiadomo natomiast, jak najprawdopodobniej budynek będzie wyglądał od strony frontowej.

Miasto Złotoryja jest udziałowcem w TBS-ie. Teraz zwiększamy swój kapitał w spółce. Wnosimy aportem grunt, na którym będzie wybudowana kamienica, aby spółka miała prawo dysponowania nim podczas prac przygotowawczych. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby kamienica została wybudowana w ciągu 2-3 lat. Czekamy na harmonogram prac – mówi Andrzej Ostrowski, wiceburmistrz Złotoryi.

W kamienicy powstanie 26 lub 27 mieszkań. Obiekt będzie miał też zaplecze parkingowe w postaci parkingu znajdującego się na poziomie piwnicznym. Mieszkania w budynku TBS będą użytkowane na zasadach najmu. W pierwszej kolejności lokale będą proponowane mieszkańcom Złotoryi.

TBS Kamienna Góra jest od kilkunastu lat właścicielem budynku pl. Lotników Polskich w Złotoryi. Co prawda czynsze są w nim wyższe niż w lokalach komunalnych, ale mieszkania w nim oferowane mają wysoki standard i cieszą się dużym zainteresowaniem. Kamienica należy też do tych nielicznych obiektów wielorodzinnych w mieście, w których wykorzystywane są panele słoneczne, co obniża koszty eksploatacji mieszkań.

Urząd Miejski w Złotoryi liczy na to, że nowy budynek mieszkalny powinien poprawić sytuację mieszkaniową w mieście. Gmina miejska na przestrzeni ostatnich 15 lat wybudowało ok. 70 lokali komunalnych, ale to nie zaspokaja wszystkich potrzeb mieszkaniowych. Na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne jest w tej chwili ok. 250 osób.

Miasto Złotoryja jest również zainteresowane rządowym programem Mieszkanie Plus, polegającym na budowie w wybranych miastach Polski lokali mieszkalnych na wynajem. Pod koniec ubiegłego roku burmistrz Robert Pawłowski zgłosił chęć udziału gminy miejskiej w projekcie i podpisał w tej sprawie list intencyjny. Złotoryjski ratusz przesłał też do Ministerstwa Rozwoju ankietę, opisującą sytuację społeczno-gospodarczą miasta, wraz z propozycją trzech lokalizacji, na których spółka BGK Nieruchomości, mająca realizować rządowy program, mogłaby wybudować mieszkania.

Czekamy teraz na weryfikację wypełnionej przez nas ankiety – mówi wiceburmistrz Andrzej Ostrowski, który w grudniu wziął udział w spotkaniu dla zainteresowanych programem samorządów, zorganizowanym w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. – Zgodnie z przekazanymi nam wówczas informacjami, w pierwszej kolejności realizator programu będzie brał pod uwagę te miasta, które dysponują planem zagospodarowania przestrzennego. My taki plan mamy i to jest nasz atut, podobnie jak uwarunkowania gospodarcze. Rozwijamy strefę ekonomiczną, w ciągu kilku najbliższych lat powstanie zakład firmy Borgers, który ma zatrudniać ok. 600 osób, więc wg naszych ocen zapotrzebowanie na tego rodzaju mieszkania będzie duże. Trzeci czynnik, który za nami przemawia, to deficyt mieszkań w mieście – dodaje wiceburmistrz.

Złotoryjski ratusz przedstawił ministerstwu 3 lokalizacje, na których w Złotoryi mógłby być realizowany program Mieszkanie Plus. Dwie z nieruchomości należą do Skarbu Państwa. Pierwsza to obiekt należący do Kopalni Surowców Skalnych SA przy ul. Tuwima, drugi to działka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Trzecia potencjalna lokali-zacja dla Mieszkanie Plus to nieużytkowany obecnie budynek mieszkalny przy ul. Chrobrego, który stanowi własność miasta.

 

Jeśli zostaniemy zakwalifikowani do programu, oczekujemy uzgodnienia z miastem strony projektowej całego przedsięwzięcia – dodaje Andrzej Ostrowski.

Źródło: zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze