Lokal przy ul. Szkolnej znów za 1 zł/m2 miesięcznie

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił nieograniczony przetarg ustny dotyczący najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 8a/1. Lokal w przeszłości był już wynajęty po przeprowadzeniu podobnego przetargu.

Nieruchomość ma powierzchnię 49,14 m2. Oznacza to, że cena wywoławcza wynosi 49,14 zł/m-c netto. Lokal użytkowy składa się z sali sprzedaży, przedsionka WC oraz WC. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Wysokość czynszu ulega podwyższeniu każdorazowo od 1. stycznia następnego roku o wskaźnik inflacji za rok poprzedni (ogłaszany przez GUS w Monitorze Polskim). 

Poza czynszem do 15. dnia każdego miesiąca płatne są:

  • podatek od nieruchomości (aktualnie 23,10zł/m2/rok)
  • centralne ogrzewanie (aktualnie 3,10zł + 23%/m2/m-c) z kotłowni lokalnej w budynku – media według odrębnych umów z dostawcami

Po roku wysokość czynszu zostanie wyliczona zgodnie powszechnie obowiązującymi stawkami (zgodnymi z zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotoryja).

Osoba, która wygra przetarg i zawrze umowę będzie zobligowana do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Chętny do wzięcia udziału w licytacji musi wpłacić wadium w kwocie 9,80 zł do dnia 12 marca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 w sali nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest brak jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Miejskiej Złotoryja

Komentarze

komentarze