Karcher dostarczy zamiatarkę dla RPK?

Do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi sp. z. o. o. wpłynęła tylko jedna oferta na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ulicznochodnikowej wielofunkcyjnej przystosowanej do całorocznego utrzymania terenów komunalnych.

Złożyła ją spółka Karcher z Krakowa, która zaoferowała zrealizowanie zadania dostawy zamiatarki za 483 759,00 zł brutto. Cena objęła także 27-miesięczny okres gwarancji.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 381 300 zł. Nie ma na razie dostępnej informacji czy przetarg zostanie unieważniony czy może przedsiębiorstwo skorzysta z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwiększy kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zobacz również:

RPK ogłosiło przetarg na zakup zamiatarki uliczno-chodnikowej

Komentarze

komentarze