Starostwo przeznaczy więcej na każdego podopiecznego Domu Dziecka w Wojcieszowie

Od 1 lutego 2017 r. Dom Dziecka w Wojcieszowie będzie mógł wydać na utrzymanie dziecka średnio 3 907,70 zł miesięcznie.

Kwota została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 1/2017 Starosty Złotoryjskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Złotoryjski (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 407).  Zarządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym.

Dotychczas dla tego domu dziecka obowiązywały następujące stawki:

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. – 3 633,61 zł
Od 1 lutego 2015 r. do 31 marca 2016 r. – 3 997,34 zł
Od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. – 3 926,03 zł

Starostwo Powiatowe prowadzi także dwa domy dziecka w Wilkowie – Osiedlu. Stawki dla nich wynoszą obecnie średnio 3 189,84 zł miesięcznie na dziecko (ostatnia zmiana: 20 stycznia 2016 r., obowiązuje od 1 lutego 2016 r.).

 

Komentarze

komentarze