Stopka redakcyjna

Zlotoryja1211.pl

Czasopismo zarejestrowane pod pozycją Pr-314 w „rejestrze dzienników i czasopism” Sądu Okręgowego w Legnicy – postanowienie I Ns-Rej. 47/16.

Wydawca / siedziba wydawcy i redakcji:

Kacper Pawłowski,
ul. Legnicka 50,
59-500 Złotoryja,
kacper.pawlowski [at] gmail.com

Redaktor naczelny:

Kacper Pawłowski – z zawodu programista, absolwent studiów magisterskich i inżynierskich z Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, student czwartego roku na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, społecznik zaangażowany w dostęp do informacji publicznej, informowanie o samorządzie, prawach obywatelskich i prawach człowieka, w przeszłości redaktor i jeden z administratorów portalu zlotoryja.INFO (od ok. 2007 roku z przerwami), portalu zlotoryjanie.pl (2013-2016) oraz autor kilku tekstów do Echa Złotoryi.

Kontakt:

jabber/xmpp: kacper.pawlowski@zlotoryja1211.pl, me@kacperpawlowski.pl

e-mail: kacper.pawlowski [at] gmail.com

Redaktorzy:

Paweł Macuga – wiceprezes RPK w Złotoryi, radny powiatu złotoryjskiego kadencji 2014-2018, wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, nagrywa wideorelacje z powiatowych sesji.

Iwona Pawłowska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi, redaktor miesięcznika Echo Złotoryi, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaangażowana społecznie.

Miejsce i data wydania:

Internet, 2016-12-02

Nazwa zakładu wykonującego druk prasowy:

Nie dotyczy, portal internetowy

Międzynarodowy znak informacyjny:

Brak, „Zgodnie z ISSN Manual i z decyzjami podjętymi na spotkaniach kierowników narodowych ośrodków ISSN w chwili obecnej nie nadaje się numerów ISSN: (…) portalom o charakterze lokalnym lub/i ulotnym” (cytat ze strony Biblioteki Narodowej)

Bieżąca numeracja:

Nie dotyczy, portal internetowy