Uchwały RIO odnośnie sprawozdań z wykonania budżetu na półrocze

W ostatnich dniach Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu podjęła uchwały w sprawie opinii o przedłożonych informacjach o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja  oraz Powiatu Złotoryjskiego.

Miasto Złotoryja otrzymało opinię pozytywną.

Powiat Złotoryjski otrzymał opinię pozytywną z uwagami.

Opinia – Powiat-Złotoryjski
Opinia – miasto Złotoryja

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze