Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową, która wybierze dyrektora ZSZ

We wtorek Zarząd Powiatu Złotoryjskiego podjął uchwałę nr 178/2017 na mocy, której powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi.

W składzie komisji znaleźli się:

Przedstawiciele organu prowadzącego – Powiatu Złotoryjskiego

1) Paweł Choczaj – przewodniczący komisji konkursowej
2) Katarzyna Kamińska
3) Agnieszka Gralak-Słonina
4) Laura Ogonowska

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

5) Waldemar Urbaniak
6) Elżbieta Tyc
7) Jolanta Jaworska
8) Bożena Browarczyk

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

9) Wioletta Surma
10) Danuta Karolak

Przedstawiciele Rady Rodziców

11) Agnieszka Słabicka
12) Monika Samburska-Mach

Przedstawiciele związków zawodowych

13) Małgorzata Skowronek – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Złotoryi
14) Małgorzata Pokrywka – przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Złotoryi
15) Kamila Nankiewicz – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność” – Oświata w Złotoryi
16) Jerzy Cibor – przedstawiciel NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

Dyrektor zostanie wybrany na 5 lat. Termin zgłaszania kandydatur upłynął 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30.

 

Komentarze

komentarze