W poniedziałek sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

W poniedziałek (5 czerwca) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego. Sesja została zwołana na godzinę 15:00. Pół godziny wcześniej ma się odbyć połączone posiedzenie wszystkich komisji rady.

Głównym punktem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej w zakresie:

– zmniejszenie dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej – zmniejszenie o 2 752 zł
– zwiększenie dochodów i wydatków na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”, który będzie realizowany w latach 2017-2020 o łącznej wartości 3 529 049 zł – zwiększenie o 505 909 zł
– przesunięcia w planie dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących – przesunięcia w kwocie 25 500 zł

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji numer XXXIII
 3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  5.1 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego.
  5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.

Komentarze

komentarze