Gmina Złotoryja rozstrzygnęła konkurs na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT który został rozstrzygnięty w dniu 05 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Złotoryja na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne zadania:

Zadanie Nr 1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powierzenie zadania klubom sportowym
oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej, prowadzącym działalność na terenie gminy w piłce
nożnej poprzez m.in.:
– udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla,
– udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez gminę,
– utrzymanie bazy sportowej w Gminie Złotoryja.

Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Prusice
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 31.500 zł
Klub Sportowy „Wilkowianka” Wilków
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 28.000 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Lechia” Rokitnica
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 12.500 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Huragan” Nowa Wieś Złotoryjska
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 12.000 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Lubiatowianka” Lubiatów
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 12.000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Jerzmanice – Zdrój
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 12.500 zł

Zadanie Nr 2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powierzenie zadania klubom oraz
stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzącym działalność na terenie gminy w zakresie
szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, w następujących
dyscyplinach sportowych:
– tenis stołowy, siatkówka, pływanie,
Powierzenie w/w zadania obejmuje m. in.:
– prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży,
– organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
– uczestnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych.
UKS „ŻAK” Gierałtowiec
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 23.000 zł
Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT” w Złotoryi
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 12.000 zł
MUKS „GWAREK WILKÓW”
– na realizację zadania przeznacza się kwotę:15.000 zł

Zadanie Nr 3.
Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy .
Klub Sportowy „Wilkowianka” Wilków
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 1.000 zł

Zadanie Nr 4.
Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy.
Klub Sportowy „Wilkowianka” Wilków
– na realizację zadania przeznacza się kwotę: 2.000 zł

Źródło: zlotoryja.com.pl

(Fot. pochodzi z nbp.pl)

Komentarze

komentarze