Cztery działki przy ul. Jerzmanickiej na sprzedaż

Złotoryjski magistrat wystawił (w przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowe przy ul. Jerzmanickiej. W koncepcji magistratu przy tej ulicy ma powstać w przyszłości osiedle kilkudziesięciu domków jednorodzinnych. Przetargi mają się odbyć 22 marca 2017 r.

Każda z czterech działek budowlanych o powierzchni 0,1261ha ma kosztować około 150 tysięcy złotych. Najdroższa (obręb 2 miasta Złotoryja, 173/24) 159 756,09 zł brutto, a trzy tańsze (173/25, 173/26, 173/27) 148 898,88 zł. Są to nieruchomości gruntowe o kształcie regularnego prostokąta.

Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, telekomunikacyjną, wodną, sanitarną i deszczową, które znajdują się na działce nr 167/3. Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna mają zostać doprowadzone w ciągu 3 lat. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i są objęte ochroną archeologiczną. Ten obszar miasta ma być jednym z pierwszym, dla których zostanie przyjęty nowy plan zagospodarowania przestrzennego.

To już trzeci przetarg na te działki. Poprzednie postępowania przetargowe miały miejsce 21 lipca oraz 6 października 2010 roku.

Numer KW: LE1Z/00013488/5

Komentarze

komentarze