Na najbliższej sesji zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi mają się znaleźć projekty uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany głosowane na sesji, którą odbędzie się 30 października 2017 r., dotyczyć mają obszarów:

  • rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego

Do wspomnianych projektów nie zgłoszono żadnych uwag podczas trwających (wymaganych prawem) konsultacji społecznych.

Rada ma także głosować na projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.

projekt uchwały sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi

projekt uchwały sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego

projekt uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla swojej ważności wymaga wcześniejszego opracowania i przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.

 

 

Komentarze

komentarze