Mieszkańcy czekają na parkingi w centrum, ale na horyzoncie są też inne możliwości

Mieszkańcy Złotoryi zwracają uwagę na małą liczbę miejsc parkingowych w centrum 15-tysięcznego miasta. Władze miasta ten problem zauważają i starają się na różne sposoby go rozwiązać.

Budowa nowych miejsc parkingowych w centrum. Wkrótce w Złotoryi ma przybyć miejsc postojowych, m.in. za sprawą zaplanowanej w budżecie miejskim przebudowy ul. Krótkiej. – Na przebudowę czeka ul. Krótka, gdzie powinno pojawić się dużo nowych miejsc. Nadal pertraktujemy z osobą prywatną na temat przejęcia gruntów pod parking w pobliżu centrum. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że ile by tych miejsc nie powstało, to będzie to liczba zawsze niewystarczająca. Budując nowy blok, dbamy o to, żeby powstało też trochę miejsc parkingowych. – odpowiedział burmistrz na stronie miejskiej.

Parking na placu za siedzibą RPK. W 2015 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. uruchomiło jako parking na Dni Złotoryi plac znajdujący się za willą spółki i siedzibą Urzędu Gminy. Zarząd spółki rozważał uruchomienie tam regularnego parkingu. Może tam znaleźć się miejsce dla ok. 50 pojazdów. Na razie plany utkwiły w martwym punkcie.

Autobusy miejskie. W ostatnim czasie miasto poinformowało, że rozważany jest zakup 3 autobusów elektrycznych i zorganizowanie jednej linii autobusu miejskiego. Wpisuje się w to politykę nisko-emisyjną a także zmianę nawyków mieszkańców. Do tego typu działań przekonują się kolejne miasta. Mińsk Mazowiecki wprowadza darmową komunikację miejską aby rozwiązać problem braku parkingów w centrum. To miasto w ostatnich latach wybudowało ok. 1000 miejsc parkingowych w centrum a władze są przekonane, że sytuacja tylko się pogorszyła.

Rowery miejskie. Nowością może być polityka rowerowa miasta. W ramach naboru na wdrażanie strategii nisko-emisyjnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej władze miejskie w sierpniu złożyły wniosek „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych” (RPDS.03.04.03-02-0002/17). Szacowany koszt inwestycji wynosi 2 694 345,36 zł, z czego 2 290 193,56 zł miałaby wynieść dotacja. Projekt dotyczy budowy ścieżek rowerowych i pieszych. Na sierpniowej sesji została przedstawiona koncepcja tego rozwiązania. W naborze został zgłoszony jeszcze jeden projekt. Miasto Jelenia Góra stara się o 23 996 403,89 zł na „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 750 000 EUR, tj. 24 012 000 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2017 r., 1 euro = 4,1760 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. – czytamy na stronie ZIT. Obecnie kurs euro wynosi 4,3039 zł co przy utrzymaniu kursu mogłoby zwiększyć dostępną pulę środków o ok. 750 tys. zł. Być może jednak uda się pogodzić dwa projekty.

Komentarze

komentarze