W 2023 powiat udzieli pożyczki na spłatę pożyczonej pożyczki

Przed świętami radni powiatowi uchwalili budżet na rok 2019 oraz wieloletnią prognozę finansową. Nadwyżka w wysokości 2,874 mln złotych ma zostać przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 50 tys. zł a pozostała jej część na udzielenie 4 albo 5-letniej pożyczki dla ZPO. Co ciekawe władze powiatu już zakładają, że za 5 lat pożyczą na… spłatę tej pożyczki!

To pokłosie zmian zaproponowanych jeszcze przez władze powiatu poprzedniej kadencji, ale przyjętych już w tej kadencji. W wieloletniej prognozie finansowej znajdujemy następującą wzmiankę:

Fragment przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

Władze powiatu już wiedzą, że pożyczą pieniądze na spłatę tego co… zamierzają w tym roku pożyczyć. Bo w istocie ta pożyczka jest niespłacalna przy aktualnych możliwościach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Przychód roczny tej samorządowej osoby prawnej wynosi ok. 1,5 mln zł rocznie, z czego podmiot ponosi około 1,2 mln zł rocznie kosztów tytułem samej obsługi długu (odsetki) nie mówiąc o spłacie kapitału, wynagrodzeniu personelu oraz zakupie materiałów i mediów. Przed przejęciem długu po szpitalu ZPO notowało ok. 20-40 tys. zł/rocznie zysku.

W styczniu 2017 r. ZOZ w Złotoryi zaciągnął pożyczkę na 8,31% w skali roku w Magellanie na kwotę 15 mln złotych z dwuletnią karencją spłaty rat kapitałowych. Ten okres mija w styczniu 2019 r. i od tego momentu będzie trzeba zacząć spłacać raty kapitałowe.

Co ciekawe obligacje powiatu oprocentowane są na 3,53%. Dlaczego władze powiatu nie przejmą niespłacalnego zadłużenia ZPO, za które przy likwidacji ZPO i tak powiat poniesie odpowiedzialność, choć wyemitowanie obligacji, o podobnym oprocentowaniu jak te powiatowe, to oszczędność rzędu nawet 700 tysięcy złotych rocznie?

Gdzie przy tym wszystkim jest nadzór na działalnością samorządu terytorialnego? I nie chodzi tu o wprowadzenie zarządu komisarycznego, ale zdecydowaną reakcję Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Czy nowy zarząd powiatu będzie w stanie odciąć się od błędnych decyzji poprzedniego czy będzie w nie bezrefleksyjnie brnął?

Komentarze

komentarze