Miejska Karta Praw Osób Bezdomnych – RPO apeluje do kandydatów w wyborach samorządowych

Rzecznik Praw Obywatelskich zachęca kandydatów w wyborach samorządowych do przyjrzenia się Miejskiej Karcie Praw Osób Bezdomnych i implementacji jej rozwiązań w swoich programach wyborczych.

Apeluję do wszystkich kandydatów, z tej czy innej opcji politycznej, spójrzcie na tą Miejską Kartę Praw Osób Bezdomnych i zastanówcie się co byście chcieli z niej zrobić, jak chcielibyście ją realizować, w jakim zakresie ją uwzględnicie w swoim programie, bo właśnie jak się będziemy zajmowali tymi najsłabszymi, tymi najbardziej wykluczonymi i będziemy dbali o ich prawa, to pokażemy kim jesteśmy i jak naprawdę nam zależy na życiu naszej wspólnoty lokalnej.powiedział dr Adam Bodnar w podsumowaniu tygodnia na swoim facebooku.

W tym tygodniu RPO był współorganizatorem międzynarodowej konferencji „Podejście oparte o prawa człowieka w pracy z osobami bezdomnymi ze wsparciem EFS”. Jej celem jest przedyskutowanie możliwości wdrożenia w Polsce miejskiej Karty Praw Osób doświadczających bezdomności oraz prezentacja dobrych praktyk państw UE co do rozwiązań mieszkaniowych dla wychodzenia z bezdomności.

Miejska Karta Praw Osób Bezdomnych to jest taki instrument, który ma dokumentować jakie prawa, właśnie w tym środowisku lokalnym, przysługują osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Tym podstawowym prawem jest prawo do wyjścia z bezdomności, ale zanim to się stanie osoby bezdomne muszą mieć prawo do schronienia, muszą mieć prawo do łaźni, muszą mieć prawo dostępu do służby zdrowia, także prawo do adresu korespondencyjnego. – tłumaczy RPO.

Polski ombudsman powołując się na oficjalne dane wskazuje, że w Polsce żyje 30 tys. osób bezdomnych. Na terenie Złotoryi przebywa około kilkanaście osób bezdomnych.

Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Tekst karty można pobrać ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

(Fot. rpo.gov.pl)

Zobacz również:

Spotkanie w sprawie bezdomnych

Wykaz placówek pomocy dla osób bezdomnych

Bezdomni koczują w szpitalu, lekarka jest przerażona!

Powstanie noclegownia dla bezdomnych?

Policzą bezdomnych

Komentarze

komentarze