Jak wygląda projekt uchwały powołującej centrum usług wspólnych?

W związku z zainteresowaniem konkurencyjnych mediów projektem uchwały powiatowych radnych  publikujemy otrzymane od naszego redakcyjnego kolegi a zarazem powiatowego radnego Pawła Macugi skany złożonych dokumentów.

Gdyby projekt uchwały znalazł się w porządku obrad, to by został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (jak to zawsze robią władze powiatu), więc z pewnością nie doszłoby do sytuacji, że osoby, których może dotyczyć nie znałyby jego treści przed głosowaniem.

Warto jednak pamiętać, że sposób wykonania uchwały, w tym określenie czy będzie potrzeba jakichkolwiek zwolnień, nie jest w kompetencji Rady Powiatu, ale wykonującego uchwałę. Uchwała nie może nawet tej kwestii regulować zgodnie z zasadami podziału władzy na organ uchwałodawczy i wykonawczy będącej podstawą Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Komentarze

komentarze