Ogłoszono przetarg na grunt z pawilonem do rozbiórki przy ulicy Basztowej

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem przy ul. Basztowej. Nieruchomość ma zostać oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

W skład nieruchomości, ujawnionej w KW LE1Z/00034653/6, wchodzi działka o powierzchni 0,0272 ha oraz pawilon handlowy o powierzchni 95,3 m2, który został przeznaczony do rozbiórki. W jego miejscu miałby powstać trzykondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy.

Podmiot wyłoniony, w wyniku postępowania przetargowego, zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy w ciągu 12 miesięcy i zakończenia budowy w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób wyraźnie sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie.

Budynek będzie musiał być podobny do budynku przy Basztowej 6, tzn. będzie musiał być 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym oraz strychem. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę kluczowe będą uzgodnienia i uzyskanie pozwoleń od Konserwatora Zabytków, ponieważ działka znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Konieczne będzie także wykonanie badań archeologicznych.

Grunt wraz z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki został wyceniony na 400 tysięcy złotych. Osoby, które staną do przetargu będą musiały wpłacić wadium w kwocie 40 000 zł. Minimalna wartość postąpienia to 4 000 zł. Zwycięzca przetargu wpłaci wyłącznie 15% wylicytowanej ceny nieruchomości jako jednorazowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i co roku będzie ponadto płacił opłatę roczną w wysokości 1% ceny nieruchomości.

Na elewacji bocznej budynku Basztowa 6 lokatorzy wykonali okna, które zobowiązali się zamurować w przypadku przystąpienia do inwestycji. W sąsiednim budynku (zabudowa plombowa) Basztowa 2 w ścianie szczytowej są wykonane kominy. – czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

10 marca upłynął termin, do którego mogły się zgłaszać podmioty, którym przysługiwało prawo pierwokupu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się 9 maja. Wadia należy wpłacać do 4 maja.

Komentarze

komentarze