Uchwała w sprawie wojcieszowskiego referendum ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Publikujemy harmonogram plebiscytu

W dniu dzisiejszym pod pozycją nr 2492 została opublikowana UCHWAŁA NR XXXI.146.2017 RADY MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.

Data referendum: 2 lipca 2017 r.

Pytanie referendalne: Czy jest Pan/Pani za podjęciem działań zmierzających do przyłączenia Gminy Wojcieszów do powiatu ziemskiego Jelenia Góra

Odpowiedzi: TAK/NIE

Harmonogram czynności referendalnych

do dnia 29 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Wojcieszów oraz zamieszczenie w BIP-ie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum. Zgłaszanie do Rady Miasta Wojcieszów kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojcieszowie.

do dnia 6 czerwca 2017 r.

Powołanie przez Radę Miasta Wojcieszów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojcieszowie.

do dnia 8 czerwca 2017 r.

Zgłaszanie do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Wojcieszowie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.

do dnia 9 czerwca 2017 r.

Powołanie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Wojcieszowie obwodowych komisji do spraw referendum. Sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Zgłoszenie Burmistrzowi Miasta Wojcieszów przez uprawnione osoby do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Przekazanie przez Burmistrza Miasta Wojcieszów osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum.

do dnia 19 czerwca 2017 r.

Składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

do dnia 22 czerwca 2017 r.

Składanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosownia.

do dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 24.00

Zakończenie kampanii referendalnej

dnia 1 lipca 2017 r.

Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do Spraw Referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

dnia 2 lipca 2017 r.

Głosowanie od godz. 7.00 do godziny 21.00

(Fot. OpenStreetMap.org)

Komentarze

komentarze