Dekomunizacja po złotoryjsku

Nie potrzebowali ustaw aby przeprowadzić dekomunizację w Złotoryi. Radni I kadencji Rady Miejskiej w Złotoryi już dwa tygodnie po pierwszej sesji rozwiązali w większości problemy, które dziś mają inne gminy. Jedynymi reliktami poprzedniej epoki, które w celu wykonania obowiązku ustawy, pozostały do usunięcia są właściwie: pomnik u zbiegu ulicy Sikorskiego, Solnej, Kolejowej oraz alei Miłej i dwa mniejsze pomniki na terenie miasta.

20 czerwca 1990 r. Rada Miasta i Gminy w Złotoryi podjęła trzy uchwały „dekomunizacyjne”.

Zmiana nazw ulic i placów

W pierwszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian nazw ulic i placów. Była to jedyna w historii zmiana nazewnictwa przez złotoryjskich rajców.

Zmieniono nazwy:

Nazwa przed 20 czerwca 1990 r. Nazwa po 20 czerwca 1990 r.
Feliksa Dzierżyńskiego Generała Stanisława Sosabowskiego
Marcelego Nowotko Marszałka Józefa Piłsudskiego
Aleksandra Zawadzkiego Wilcza
22 Lipca 11 Listopada
1 Maja 3 Maja
Okrzei Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aleja Lenina Aleja Miła
Plac Krajowej Rady Narodowej Plac Orląt Lwowskich
Plac Karola Świerczewskiego Plac Lotników Polskich
Plac Wolności Rynek
Plac Zwycięzców Plac Niepodległości
Na osiedlu Wilków:
Bolesława Bieruta Brata Alberta
1 Maja Piotra i Pawła

§ 2 uchwały stanowił:

„Dopuszcza się stosowanie dotychczasowych nazw ulic i placów na pieczątkach, drukach, tablicach i innych dokumentach dotyczących nazewnictwa przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.”

Co ciekawe Instytut Pamięci Narodowej uważa, że nazwisko Stefana Okrzei jest błędnie wiązane z normami ustawy. – Instytut Pamięci Narodowej w sposób jednoznaczny rekomenduje pozostawienie tej nazwy, jako honorującej jednego zasłużonych polskich działaczy niepodległościowych. – uznał na swojej stronie internetowej IPN.

Usunięcie tablicy pamiątkowej

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zdemontowania tablicy upamiętniającej działalność służby bezpieczeństwa.

Postanowiono o zdemontowaniu tablicy, która była umieszczona na budynku przy ul. Mickiewicza 28. Zdecydowano także zamagazynowaniu tablicy w budynku Społecznego Muzeum Ziemi Złotoryjskiej.

Postawiono nowy pomnik

Postanowiono również o wzniesieniu Pomnika Niepodległości i usytuowaniu go na Placu Niepodległości. Uchwałą powołano także do realizacji zadań związanych z budową pomnika grupę inicjatywną Budowy Pomnika Niepodległości, w skład której weszli radni: Gruszczyński Zbigniew, Kusek Jan, Łojko Ryszard, Regulska Urszula, Wolski Grzegorz.

Ostatecznie pomnik odsłonięto 10 listopada 1990 r.

Załączniki:

UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIAN NAZW ULIC I PLACÓW

UCHWAŁA W SPRAWIE ZDEMONTOWANIA TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

UCHWAŁA W SPRAWIE WZNIESIENIA POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI

Zobacz również:

Jak Wojewoda zmienia nazwy ulic?

Wojewoda zapyta samorządy o pomniki do usunięcia

Sejm zmienia datę usunięcia pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Wojewoda powołał zespół, który oceni zasadność usunięcia kontrowersyjnych pomników

Komentarze

komentarze