Wideorelacja z posiedzenia połączonych komisji oraz XXXIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Publikujemy wideorelację z XXXIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego oraz z posiedzenia połączonych komisji, które odbyły się przed wspomnianą sesją. Nagranie sporządził radny Paweł Macuga, który nagrywa sesje od kilku miesięcy wobec niechęci pozostałych radnych do oficjalnego nagrywania sesji w celu późniejszego ich umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

W sprawie sporządzania wideorelacji przez zarząd powiatu składałem we wrześniu 2015 r. petycję. Niestety w listopadzie zarząd powiatu odpowiedział następująco:

„Odpowiadając na petycję z dnia 6 września 2015 r. dotyczącą regularnego filmowania przebiegu obrad Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego i posiedzeń Komisji Rady Powiatu Złotoryjskiego informuję.
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego przekazał petycję do Rady Powiatu Złotoryjskiego aby radni wypowiedzieli się odnośnie przyjęcia jej do realizacji. Jednak Pańska petycja nie spotkała się z aprobatą ze strony radnych. Zarząd Powiatu nie przyjął petycji do realizacji opierając się na treści §74 ust.1 Statutu Powiatu Złotoryjskiego (Uchwała Rady Powiatu Nr XII/75/2011 z dnia 28 października 2011 r. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 269, poz.5093 ) , który mówi , że „Każdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji z możliwością zapisu obraz i dźwięku.”

Sesja odbyła się wczoraj o godzinie 15:00. Połączone komisje obradowały pół godziny wcześniej. Sesja trwała ok. 12 minut, posiedzenie wszystkich komisji ok. 22 minut.

Posiedzenie wspólne komisji stałych

Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Komentarze

komentarze