Centrum usług wspólnych w porządku obrad, zmiana Statutu nadal nie

Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego uwzględnił w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Powiatu Złotoryjskiego.

Brak uwzględnienia projektu uchwały w porządku obrad poprzedniej sesji przewodniczący motywował rzekomym obowiązkiem zaopiniowania jej przez związki zawodowe. Obowiązku tego w podobnej sprawie nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Do tamtego wyroku wpłynęła 17 października skarga kasacyjna złożona przez Wojewodę Mazowieckiego. Rozpatrzy ją NSA. Sprawa ma sygnaturę II OSK 2734/17.

Przewodniczący Rady nadal nie uwzględnił projektu zmian w Statucie. Najpierw twierdził, że brakuje odpowiedniej komisji do zaopiniowania. Gdy już taka została powołana wypracowała własny projekt sprzeczny z projektem czwórki radnych.

Na następnej sesji przewodniczący zaczął twierdzić, że projekt „nie istnieje w obrocie prawnym”, bo rada odrzuciła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie tego projektu uchwały.

Ad vocem.

Zajrzałem dziś w kulę przepowiadającą przyszłość. Około godziny 14:00 dnia 19 grudnia Rada odrzuciła projekt uchwały. Radni stwierdzili, że skoro chwilę wcześniej przyjęli budżet, to nie ma potrzeby przeprowadzania reform, które proponowali jeszcze w lutym br.. Stan finansów publicznych jest przecież dobry, nie ma zagrożenia dla realizacji zadań publicznych. 23,55 mln złotych długu własnego i jakieś 17 mln długu ZPO spłacimy do 2033 roku. Po drodze zapłacimy kilkanaście milionów złotych odsetek. 

Załączniki:

Skarga kasacyjna Wojewody Mazowieckiego w sprawie II OSK/2734/17

Zobacz również:

Projekt uchwały dotyczący powołania centrum usług wspólnych nie musi być opiniowany przez związki zawodowe

Jak wygląda projekt uchwały powołującej centrum usług wspólnych?

Martwe prawo radnych do inicjatywy uchwałodawczej?

Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Nadgorliwość przewodniczącego Rady Powiatu?

 

 

Komentarze

komentarze