Konsultacje społeczne projektu kolejnego planu zagospodarowania

Burmistrz miasta Złotoryja serdecznie zaprasza do składania wniosków i uwag w ramach konsultacji społecznych w sprawie wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na stronie www.zlotoryja.pl w zakładce Urząd Miejski / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / Projekty oraz w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 19 października 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.

Załącznik graficzny do projektu uchwały.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze