Urząd Miejski ogłosił przetarg na I etap rewitalizacji murów obronnych

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi” – etap I.

Prace mają dotyczyć fragmentu murów obronnych przy Kościele św. Jadwigi Śląskiej oraz Klasztorze Franciszkańskim, które w kwietniu 2016 r. Gmina Miejska Złotoryja nieodpłatnie nabyła od Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Miasto przejęło wówczas na cele publiczne zabudowaną nieruchomość gruntową (zabudowana działka nr 164/1, KW nr LE1Z/00037461/4) o powierzchni 0,0312 ha, której szacunkowa wartość wynosi 13 531 zł.

Roboty zasadnicze polegać mają m.in. na:

  • czyszczeniu powierzchniowym muru z piaskowca, muru bazaltowo – piaskowego na powierzchni ok 273 m2
  • usunięciu z powierzchni muru wtrąceń z materiałów obcych i wbudowaniu materiału historycznego na powierzchni ok. 463 miejsc
  • wypełnieniu ubytków w murze, odtworzeniu fragmentów muru o objętości ok 17 m3
  • wzmocnieniu kamienia piaskowego na powierzchni ok. 52 m2
  • spoinowaniu powierzchni muru z piaskowca na powierzchni ok. 280 m2
  • hydrofobizacji powierzchni muru z piaskowca, muru mieszanego z bazaltu i piaskowca na powierzchni ok. 180 m2.

Oferty w przetargu należy składać do 12 września do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Zamówienie ma zostać wykonane w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Kryteriami wyboru ofert są: cena – 60%, okres gwarancji – 40% (od 36 do 60 miesięcy).

Realizację zadania publicznego dofinansuje Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z podjęta w marcu uchwałą (nr XXXII/1032/17 z 30 marca 2017 r.) kwota dofinansowania wyniesie 45 tys. zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Komentarze

komentarze