Ulice Vachota i Miłosza od 22 lipca

22 lipca br. wejdą w życie dwie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi. W dniu dzisiejszym zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Ich vacatio legis upływa 21 lipca.

Uchwały zostały podjęte na sesji, która odbyła się 29 czerwca. Czesław Miłosz będzie patronował ulicy przyległej do Kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Złotoryi. Przy ulicy nadano już kilka numerów. z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy nowej ulicy.

Generał Martial Vachot, który zginął w bitwie o Kostrzą Górę (na terenie naszej miejscowości), będzie miał swoją ulicę w pobliżu prawdopodobnego miejsca swojego pochówku. Są to tereny przyległe do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie brak tam zabudowań. Pomysłodawcą i inicjatorem działań jest Cezary Skała, propagator wydarzeń kampanii napoleońskiej na naszym terenie.

Uchwały w sprawie nadania nazw ulic to akty prawa miejscowego. Aby weszły w życie wymagana jest ich publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym a także określenie odpowiedniego vacatio legis, tak aby adresaci norm prawnych mogli się z nimi zapoznać przed ich wejściem w życie.

Komentarze

komentarze