Dwie oferty na remont ul. Sienkiewicza

W zeszły piątek Dolnośląska Służba Dróg i Kolei dokonała otwarcia ofert na remont drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku przebiegającym przez ulicę Sienkiewicza w Złotoryi.

Inwestycja „Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Sienkiewicza w km 74+713 – 74+875 długość 162 m” dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej od hotelu do świateł przy skrzyżowaniu z drogą powiatową – od strony ul. Krzywoustego.

Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z Brzozy. Firma zaoferowała kwotę 419 841,74 zł brutto i pięcioletni okres gwarancji. Taki sam okres gwarancji, ale droższą ofertę złożyły Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z. o. o. Oferta konsorcjum firm wyniosła 579 170,28 zł. Z kolei DSDiK planowało przeznaczyć na realizację zadania 501 959,75 zł.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 czerwca. Miesiąc wcześniej zakończone mają zostać remonty na moście na Kaczawie (droga wojewódzka nr 364) oraz przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku ulicy Wojska Polskiego (droga wojewódzka 328; pierwotny termin zakończenia prac: 30 listopada 2016 r.).

Zobacz również:

DSDiK ogłasza przetarg na remont Sienkiewicza

(Fot. mapka poglądowa z openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze