Zastawią szpital i szkołę?

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego ma zostać poddany pod głosowanie „projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących mienie powiatu złotoryjskiego”. W przeciwieństwie do pozostałych projektów, nie został on do tej pory opublikowany. Co może kryć?

Potencjalna odpowiedź może niejedną osobę zszokować. Jednak dla osób, które śledzą sytuację finansową powiatu i szpitala od lat, nie powinna być większym zaskoczeniem.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że szpital chce uruchomić linię kredytową na 15 mln złotych. Uzyskane środki mają zostać przeznaczone na „spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług”.

W tym celu prowadzone jest „rozeznanie rynku odnośnie zaciągnięcia limitu kredytowego lub pożyczkowego na kwotę 15 mln złotych”. Wymienionym zabezpieczeniem umowy ma być ustanowienie hipoteki. Jeden z oferentów zadał pytanie, a właściwie… sformułował prośbę o interesujące go informacje: „Prosimy o następujące informacje na temat nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie transakcji”.

W odpowiedzi jako numer księgi wieczystej podaje się LE1Z/00026689/8 oraz LE1Z/00026694/6, a w charakterze nieruchomości czytamy „Szpital, Szkoła”.

Pierwszą z nieruchomości, która może zostać zastawiona, jest budynek szpitala przy ul. Hożej 11 wraz z przyległą działką oraz działką w Jerzmanicach-Zdrój. Szacowana wartość nieruchomości, według niedawnych dokumentów przetargowych, wynosiła 13,5 mln złotych. Radni w marcu 2016 roku wyrazili już zgodę na zastawienie tego obiektu.

Drugi z numerów KW wymienionych w odpowiedzi wskazuje na 3,2-hektarową działkę zabudowaną budynkiem przy ul. Kolejowej 4.  Chodzi o nieruchomość, w której obecnie mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi oraz niektóre powiatowe jednostki. Według sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok nieruchomość ta wyceniana była na ok. 10,5 mln złotych.

Budynek był już w przeszłości zastawiany. W treści księgi wieczystej możemy znaleźć informacje o zezwoleniu na wykreślenie hipoteki w grudniu 2013 roku. Hipoteka była na rzecz wrocławskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotyczyła kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny ponad dekadę temu.

Sytuacja finansowa powiatu jest fatalna. Łączne zadłużenie powiatu i szpitala to ok. 42 miliony złotych. Zastawianie nieruchomości może być niezbędne do uzyskania kredytu lub pożyczki. Powiat próbował nie tak dawno sprzedać (bezskutecznie) budynek przy pl. Lotników Polskich 1 za blisko milion złotych.  W połowie grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wezwała jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania w terminie 45 dni programu naprawczego. Jego przyjęcie mogłoby ułatwić uzyskanie 3% pożyczki ze Skarbu Państwa. Podobne wsparcie uzyskała niedawno gmina Rewal. Zadłużenie tej nadmorskiej gminy sięga ok. 150 mln złotych. Ze Skarbu Państwa włodarze pozyskali 100 mln złotych.

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze