W maju koniec prac na złotoryjskich odcinkach dróg wojewódzkich

Do końca maja potrwa remont mostu na Kaczawie oraz modernizacja ulicy Wojska Polskiego.

Pierwotnie prace na odcinku drogi wojewódzkiej przechodzącym przez Wojska Polskiego miały się zakończyć 30 listopada 2016 r. Jednak tego samego dnia zawarty został aneks do umowy, który wydłużył termin realizacji zamówienia publicznego do 31 maja 2017 r.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podaje przyczyny wydłużenia prac. – Termin zakończenia prac został wydłużony ze względu na zmianę tymczasowej organizacji ruchu (na wniosek władz lokalnych) uwzględniającej ruch wahadłowy, „połówkowy”, dzięki czemu umożliwiono  przejazd samochodom ciężarowym. – informuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Inwestor napotkał także dodatkowe utrudnienia. – Ponadto, termin realizacji zamówienia publicznego wydłużył się z  uwagi  na napotkane utrudnienia  związane z niezinwentaryzowaną (lub w bardzo złym stanie technicznym) infrastrukturą podziemną, m.in. siecią wodociągową, kanalizacją deszczową i sanitarną. Wpływ na przekroczenie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia publicznego miało również oczekiwanie Wykonawcy na prawomocną decyzję w sprawie wycinki drzew (26 szt). Wycinka drzew jest konieczna ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku. – dodaje dyrektor jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu.

Zmianie nie uległ natomiast termin ukończenia prac na moście na Kaczawie – Termin ukończenia prac na moście na Kaczawie w Złotoryi to 30.05.2017 r. – informuje dyrektor Loch.

Wiemy także co nieco o „obwodnicy” Złotoryi – Inwestycja jest na etapie odbioru dokumentacji – Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla I etapu obwodnicy  – obejmującego odcinek o długości 5 km (od drogi wojewódzkiej nr 363 do drogi powiatowej nr 2610D). – powiedział dyrektor DSDiK.

Umowa
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3

Komentarze

komentarze