Inicjatywa lokalna wejdzie w życie 20 października, ale… nie ma jeszcze w budżecie środków na jej realizację

Dziś, w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 4077, ogłoszona została uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Oznacza to, że wspomniany akt prawa miejscowego wejdzie w życie 20 października br. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz upływ odpowiedniego vacatio legis – co do zasady prawo miejscowe wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2 uchwały w uchwale budżetowej ma zostać przewidziana pula środków na realizację inicjatyw lokalnych. Obecnie taka kwota nie jest wydzielona, więc do czasu zmiany budżetu (najbliższa będzie na sesji październikowej) w ramach inicjatywy lokalnej nie zostaną przydzielone żadne środki. Zgoda na realizację zadania jest zależna od dostępności środków w budżecie Miasta Złotoryja.

Ponadto w Dzienniku Urzędowym opublikowano dziś:

Na publikację oczekuje jeszcze uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Wejdzie ona w życie później niż wspomniane wyżej uchwały.

Komentarze

komentarze