Bez opłat dla 6-latków w publicznym przedszkolu

Od nowego roku wchodzą w życie przepisy zabraniające samorządom pobierania opłat za pobyt 6-latków w przedszkolu publicznym.

Opłaty można pobierać wyłącznie za wyżywienie dziecka w placówce. – Po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowością natomiast jest to, że samorządy otrzymają subwencję na sześcioletnich uczniów uczęszczających do przedszkoli.

Komentarze

komentarze