TBS z pozwoleniem na budowę

Starostwo Powiatowe w Złotoryi zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej.

Decyzja zapadła 21 września. Nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do wniosku. – Żadna ze stron w ustawowym terminie nie wniosła zastrzeżeń. Stosownie do treści art. 10 i art. 73 § 1 w/w ustawy strony – Pan Jerzy Kluz, Pan Jarosław Borysiewicz oraz Zarządca Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 17 w Złotoryi Pani Katarzyna Baranowska dokonali wglądu w akta w/w sprawy oraz sporządzili kopię planu zagospodarowania terenu. – czytamy w uzasadnieniu do decyzji.

Wniosek złożył Pan Władysław Niemas reprezentujący inwestora – TBS w Kamiennej Górze. Lokale mieszkalne mają powstać na działkach nr 150/37, 150/38 i 153 w obrębie 3 miasta Złotoryja.

W kamienicy powstanie prawie 30 mieszkań. – Obiekt będzie miał też zaplecze parkingowe w postaci parkingu znajdującego się na poziomie piwnicznym. Mieszkania w budynku TBS będą użytkowane na zasadach najmu. W pierwszej kolejności lokale będą proponowane mieszkańcom Złotoryi. – informowało niedawno miasto.

Inwestycja jest możliwa dzięki współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja oraz TBS. Samorząd przekazał działki i podwyższy kapitał zakładowy spółki o 2 mln złotych.

 

Komentarze

komentarze