Ratusz z unijną dotacją na informatyzację

Gmina Miejska Złotoryja wraz z Gminą Złotoryja oraz Gminą Krotoszyce otrzymała 3,4 mln złotych unijnej dotacji na projekt „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.

Dofinansowanie uzyskane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ma wynieść 4 041 780,00 zł.

Komentarze

komentarze