Miasto szuka kandydatów do Rady Seniorów

Dobiega końca pierwsza kadencja Złotoryjskiej Rady Seniorów. Urząd Miejski w Złotoryi zamieścił ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów na kadencję 2018-2022.

Kandydaci muszą zamieszkiwać na terenie Złotoryi oraz mieć ukończone 60 lat. Zgłaszani mogą być przez organizacje zrzeszające osoby starsze, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty działające na rzecz osób starszych. Mogą one zgłosić po jednym członku.

Karty zgłoszeniowe oraz oświadczenia (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) należy dostarczyć do 26 września 2018 r. Przyjmowane będą w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Złotoryi w godzinach pracy urzędu.

W skład Rady wchodzili:

Stanisława Chaim – ROD „Lena” – Przewodnicząca
Marian Frasołowicz – Stowarzyszenie Dzieci Wojny – Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Mizia – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Sekretarz
Irena Małgorzata Garlewicz – Stowarzyszenie „U Józefa”
Mieczysław Kiwka – Związek Sybiraków
Krystyna Klewko – Związek Nauczycielstwa Polskiego
Teresa Szymańska – Klub Seniora przy MOPS
Henryk Pawłowski – Związek Inwalidów Wojennych RP
Ewa Wiącek – Kryk – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Jan Węgrzyn – Związek Weteranów i Rezerwistów WP
Irena Zagrobelna – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Franciszek Słaby – przedstawiciel Rady Miejskiej w Złotoryi
Zdzisław Iwiński – przedstawiciel Burmistrza Miasta Złotoryja

Co z pozostałymi ciałami konsultacyjnymi?

Nic z kolei nie wiadomo o naborze członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład pierwszej kadencji został powołana w października 2015 r. na okres dwóch lat. Rada odbyła tylko 4 posiedzenia. Na stronie miejskiej dostępne są trzy protokoły z jej działalności, ostatni (dotyczący przedostatniego posiedzenia) datowany jest na 9 lutego 2016 r.

– Ze strony członków Rady nie było zainteresowani dalszą działalnością tego kolegium. – informował niedawno burmistrz.

Czy Rada podzieli los Młodzieżowej Rady Miejskiej?

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Komentarze

komentarze