Przetarg na ścieżki rowerowe (raczej) nierozstrzygnięty

W piątek Urząd Miejski w Złotoryi dokonał otwarcia ofert na dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części”.

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta i tylko na dwie z trzech części zadania. Złożyła ją spółka Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane z Wrocławia.

Przedsiębiorstwo za realizację części 1 zamówienia publicznego chce 4 670 925,00 zł, miasto zamierza przeznaczyć kwotę… 1 206 092,28 zł. Realizacja tego zadania dotyczy następujących odcinków: Odcinek A (ul. Strefowa, Przemysłowa), Odcinek B (ul. Krzywoustego), odcinek D (Hoża), odcinek E (ul. Wojska Polskiego od ul. Hożej do ul. Nad Zalewem) oraz odcinek I (ul. Kolejowa).

W przypadku realizacji części 3 dotyczącej ul. Krótkiej miasto miało przeznaczyć 328 075,74 zł a przedsiębiorstwo chce 1 307 894,06 zł. W obydwu przypadkach spółka oferuje 24 miesiące gwarancji na prace.

Nikt nie jest zainteresowany realizacją części 2 na którą miasto zamierza przeznaczyć 153 797,00 zł. W skład tej części miały wchodzić: Odcinek F (ul. Nad Zalewem), Odcinek H (ul. Sportowa), Odcinek J (ul. Garbarska), Odcinek O (ul. Piłsudskiego-Rynek-Basztowa) oraz odcinek M (ul. Wyszyńskiego).

Prawdopodobnie przetarg zostanie unieważniony i rozpisany nowy. Warto wspomnieć, że w poprzednim, który zakończył się w czerwcu 2018 r. przedsiębiorstwo za realizację trzech części zadania zażyczyło sobie 15 939 053,40 zł. Miasto było skłonne zapłacić 1 824 231,84 zł.

W wyniku prac powstanie pętla rowerowa o długości 8,5 km – odcinkami od A do O, bez G wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci wiat, tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego – niezbędne do bezpiecznego użytkowania drogi rowerowej. W późniejszym etapie planowane jest oświetlone zejście nad zalew, tj. odcinek G. Początek i koniec pętli ścieżki rowerowej ma się mieścić przy podstrefie LSSE w Złotoryi.

Zamówienie należy zrealizować w 120 dni od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru oferty są następujące: cena – 60%, termin gwarancji – 40%.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2 290 193,56 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

Zobacz również:

Komentarze

komentarze